Запитване

Моля, попълнете всички полета за да изпратите успешно вашето запитване.

Къщата е резервирана за Нова година.

Контакти

ул. „Стефана Богдан-Генчева“ №58
(срещу Планетариума), 5300 Габрово

0889/305003

066/860859

Къде е "Милкана"?